Bra! Vi har fått din beställning.

Tilldelningarna kommer att uppdateras på din partnerportal.

När dina tilldelningsgränser har ökats kan du börja tilldela dina kunder.

Tack för att du är en värderad partner!