Bra! Vi har fått din beställning.

Tilldelningarna kommer att uppdateras på din företagsportal.

När dina tilldelningsgränser har ökats kan du börja tilldela dina anställda.

Viktig notering: Om detta är ditt första Rebit-företagsköp skapas ditt administratörskonto och du får information om hur du får åtkomst till din affärsportal och tilldelar Rebit till dina anställda.

Tack för att du är en värderad partner!