Utwórz nowe zgłoszenie do pomocy technicznej [TEST]: