Warunki usługi

BETSOL Warunki korzystania z usługi i oprogramowania Umowa użytkownika końcowego

WAŻNY: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY („UMOWA”) PRZED UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA (JAK ZDEFINIOWANO PONIŻEJ). BETSOL, LLC, LICENCJONUJE NA LICENCJĘ NA OPROGRAMOWANIE, JAKO JEDNA OSOBA, SPÓŁKA LUB PODMIOT PRAWNY, KTÓRY BĘDZIE UŻYWAĆ OPROGRAMOWANIA (OKREŚLONEGO PONIŻEJ JAKO „PAŃSTWO” LUB „TWÓJ”) WYŁĄCZNIE NA WARUNKU, ŻE AKCEPTUJESZ CAŁOŚĆ WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. TO JEST PRAWNA I WYKONALNA UMOWA MIĘDZY PAŃSTWEM A BETSOL. POBIERANIE I INSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA, KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „ZGADZAM SIĘ” LUB „TAK” LUB W INNY SPOSÓB OZNACZAJĄCE ZGODĘ ELEKTRONICZNĄ LUB ZAŁADUNEK OPROGRAMOWANIA, ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ TERMIN ZGODY NA WARUNKI I WARUNKI TO „DATA WEJŚCIA W ŻYCIE”. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, KLIKNIJ PRZYCISK „ANULUJ” LUB „NIE” LUB „ZAMKNIJ OKNO” LUB W INNY SPOSÓB OZNACZ ODMOWĘ, NIE UŻYWAJ ŻADNEGO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA I SKONTAKTUJ SIĘ Z SERWISEM KLIENTA BETSOL, WYKORZYSTUJĄC SZCZEGÓŁY KONTAKTOWE CZĘŚĆ 12 NINIEJSZEJ UMOWY, W CELU UZYSKANIA ZWROTU PIENIĘDZY, KTÓRE PŁACIŁEŚ ZA OPROGRAMOWANIE (MNIEJ WYSYŁKI, OBSŁUGI I WSZELKICH STOSOWANYCH PODATKÓW Z WYJĄTKIEM NIEKTÓRYCH STANÓW I KRAJÓW, GDZIE JEST WYSYŁKA, PODEJŚCIE).

Oprogramowanie Rebit (w tym wszystkie towarzyszące mu funkcje i usługi) oraz dokumentacja oprogramowania (w tym wszelkie opakowania produktów) („Dokumentacja”) towarzysząca niniejszej Umowie (zwane łącznie „Oprogramowaniem”) stanowią własność BETSOL [BETSOL, LLC]. („BETSOL”) lub jej licencjodawców i jest chroniony prawem autorskim. BETSOL jest skłonny udzielić Ci ograniczonej, osobistej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania, pod warunkiem Twojej akceptacji i zgody na związanie się warunkami niniejszej Umowy.

1. Udzielenie licencji i ograniczenia.

1.1 Informacje ogólne Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, a BETSOL zastrzega sobie wszelkie inne prawa do Oprogramowania, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi. BETSOL i jego licencjodawcy są właścicielami samego Oprogramowania i całej własności intelektualnej w Oprogramowaniu.

1.2 Aktualizacje funkcji i treści oprogramowania. Będziesz mieć prawo do otrzymywania nowych funkcji do Oprogramowania, ponieważ BETSOL, według własnego uznania, udostępnia takie funkcje z Oprogramowaniem. BETSOL może, według własnego uznania i bez powiadomienia, dodawać, modyfikować lub usuwać funkcje z Oprogramowania w dowolnym momencie. Warunki niniejszej Umowy regulują wszelkie aktualizacje oprogramowania, aktualizacje lub poprawki błędów dostarczane przez BETSOL, które zastępują lub uzupełniają Oprogramowanie, chyba że takiej aktualizacji towarzyszy oddzielna licencja, w którym to przypadku będą obowiązywać warunki tej licencji.

1.3 Konto Rebit. Obecne konto Rebit („Konto Rebit”) jest wymagane do aktywacji oprogramowania oraz dostępu do funkcji kopii zapasowej online i korzystania z niej. Jeśli nie masz konta Rebit, musisz ukończyć odpowiedni proces rejestracji, aby utworzyć konto Rebit. Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła do swojego konta Rebit.

1.4 Licencja jednorazowa. Jeśli zakupiłeś licencję jednorazowego użytku, a następnie z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, BETSOL udziela Ci osobistej, ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na instalację, używanie i uruchamianie jednej kopii Oprogramowania na żadnym więcej niż jeden komputer, stacja robocza, laptop lub inne urządzenie („stacja robocza”), wyłącznie w formie wykonywalnej i wyłącznie do tworzenia kopii zapasowych dysków twardych bezpośrednio podłączonych do stacji roboczej. Licencja na jednorazowe użycie Oprogramowania nie może być współdzielona ani używana jednocześnie na innej stacji roboczej.

1.5 Wymienne stacje robocze. Prawa licencyjne przyznane na mocy niniejszej Umowy są ograniczone do stacji roboczych, na których Użytkownik najpierw instaluje Oprogramowanie. W przypadku wymiany lub uaktualnienia stacji roboczej, możesz przenieść oprogramowanie na zastępczą stację roboczą. Po takim przeniesieniu musisz całkowicie usunąć Oprogramowanie ze zastępowanej stacji roboczej. Jeśli chcesz zwiększyć liczbę instalacji Oprogramowania, możesz zakupić dodatkowe licencje od BETSOL. Wszelkie dodatkowe licencje będą podlegać warunkom niniejszej Umowy.

1.6 Ograniczenia. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie, Użytkownik nie będzie i nie pozwoli stronom trzecim na: (a) kopiowanie Oprogramowania lub Dokumentacji dołączonej do Oprogramowania (z wyjątkiem jednej kopii do celów tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii lub zgodnie z opisem w Dokumentacji ); (b) modyfikować, tłumaczyć, dostosowywać, zmieniać lub tworzyć prace pochodne z Oprogramowania; (c) połączyć Oprogramowanie z innym oprogramowaniem lub dokumentacją; (d) odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować, dezasemblować lub w inny sposób próbować uzyskać kod źródłowy Oprogramowania; (e) rozpowszechniać, udzielać podlicencji, wypożyczać, wynajmować lub wypożyczać Oprogramowanie osobom trzecim; lub (f) korzystać z Oprogramowania w celach biznesowych innej osoby lub podmiotu, w tym między innymi w ramach outsourcingu, biura usług, oprogramowania jako usługi, komercyjnego hostingu, dostawcy usług aplikacyjnych lub usług internetowych na rzecz osób trzecich. Nie możesz usuwać, zmieniać ani zasłaniać jakichkolwiek informacji o prawach własności, które pojawiają się w Oprogramowaniu lub kopiach wykonanych zgodnie z niniejszą Umową.

1.7  W Oprogramowaniu mogą istnieć środki technologiczne, które mają na celu zapobieganie nielicencjonowanemu lub nielegalnemu korzystaniu z Oprogramowania. Zgadzasz się, że BETSOL może wykorzystywać te środki do ochrony BETSOL przed piractwem programowym. To oprogramowanie może zawierać technologię wymuszania, która ogranicza możliwość instalowania i odinstalowywania oprogramowania na komputerze nie więcej niż skończoną liczbę razy dla skończonej liczby komputerów. Niniejsza Umowa i Oprogramowanie zawierające technologię wymuszania mogą wymagać aktywacji, jak określono w Dokumentacji. Jeśli tak, Oprogramowanie będzie działać tylko przez określony czas przed aktywacją Oprogramowania przez Ciebie. Podczas aktywacji może być konieczne podanie przez Internet niepowtarzalnego kodu aktywacyjnego towarzyszącego oprogramowaniu i konfiguracji komputera w postaci kodu alfanumerycznego w celu weryfikacji autentyczności oprogramowania. Jeśli nie dokonasz aktywacji w ograniczonym czasie określonym w Dokumentacji lub na żądanie Oprogramowania, Oprogramowanie przestanie działać do momentu zakończenia aktywacji; w tym czasie funkcja oprogramowania zostanie przywrócona. W przypadku, gdy nie możesz aktywować Oprogramowania przez Internet lub inną metodą określoną podczas procesu aktywacji, możesz skontaktować się z obsługą klienta BETSOL, korzystając z informacji podanych przez BETSOL podczas aktywacji lub zgodnie z poniższym opisem.

1.8 Funkcja tworzenia kopii zapasowych online i okres świadczenia usługi. Oprogramowanie zawiera funkcję tworzenia kopii zapasowych online, która umożliwia przechowywanie i pobieranie plików przez Internet podczas Okresu świadczenia usług („Funkcja tworzenia kopii zapasowych online”), w zależności od ilości miejsca do przechowywania kopii zapasowych online zapewnianego przez nasze Oprogramowanie. BETSOL korzysta z zaufanego zewnętrznego dostawcy usług do hostowania i przechowywania danych i plików. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z funkcji tworzenia kopii zapasowych online, musisz ukończyć proces aktywacji w oprogramowaniu dla tej funkcji. W przypadku zainstalowania nowszej wersji Oprogramowania w Okresie świadczenia usługi może być konieczne ponowne aktywowanie funkcji Kopii zapasowej online przy użyciu oryginalnego adresu e-mail podanego podczas pierwszego procesu aktywacji. „Okres świadczenia usługi” rozpocznie się w dniu pierwszej aktywacji oprogramowania i potrwa 12 miesięcy, chyba że podczas składania zamówienia zostanie określony inny okres, i może zostać przedłużony przez użytkownika poprzez uiszczenie dodatkowych opłat za odnowienie.

1.9 Funkcja tworzenia kopii zapasowych online i okres świadczenia usługi. Połączenia komunikacyjne; Dostępność funkcji tworzenia kopii zapasowych online. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za pozyskanie i utrzymanie usług internetowych lub telekomunikacyjnych oraz urządzeń wymaganych do uzyskania dostępu i / lub korzystania z funkcji tworzenia kopii zapasowych online. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wydajność funkcji tworzenia kopii zapasowej online zależy od prędkości przesyłania danych w sieci i połączeń z Internetem, a także od wydajności sprzętu komputerowego. Funkcja tworzenia kopii zapasowych online jest dostarczana „w stanie, w jakim jest” i „w miarę dostępności”, a BETSOL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przestoje w funkcji tworzenia kopii zapasowych w trybie online z powodu rozsądnej planowej konserwacji, konserwacji w przypadku problemów krytycznych lub sił pozostających poza rozsądną kontrolą BETSOL.

1.10 Postępowanie i odpowiedzialność użytkownika; Zgodność z obowiązującymi przepisami. Korzystanie z funkcji Kopia zapasowa online (w tym transmisja dowolnych danych, które zdecydujesz się przechowywać za pośrednictwem funkcji Kopia zapasowa online („Dane”)) podlega wszelkim obowiązującym lokalnym, stanowym, krajowym i międzynarodowym prawom i przepisom, w tym między innymi Przepisy eksportowe Stanów Zjednoczonych. Użytkownik zgadza się przestrzegać takich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych oraz specyfikacji opisanych w Dokumentacji lub odpowiedniej dokumentacji transakcji od autoryzowanego sprzedawcy, od którego uzyskał Oprogramowanie, a także nie (a) korzystać z funkcji tworzenia kopii zapasowych online w celach niezgodnych z prawem, (b ) przesyłają lub przechowują materiały, które mogą naruszać prawa własności intelektualnej lub inne prawa osób trzecich lub które są nielegalne, torturujące, zniesławiające, zniesławiające lub naruszające prywatność innych osób; (c) przesyłać lub przechowywać dane należące do innej strony bez uprzedniego uzyskania od właściciela danych wszystkich wymaganych zgodnie z prawem zgody na przesyłanie danych do BETSOL w celu przechowywania w Stanach Zjednoczonych; (d) przesyłać materiałów zawierających wirusy programowe lub inny szkodliwy kod komputerowy, pliki lub programy, takie jak konie trojańskie, robaki lub bomby zegarowe; (e) zakłócać lub zakłócać działanie serwerów lub sieci podłączonych do funkcji kopii zapasowej online; lub (f) próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do funkcji tworzenia kopii zapasowych online, kont innych użytkowników funkcji tworzenia kopii zapasowych online lub systemów komputerowych lub sieci połączonych z funkcją tworzenia kopii zapasowych online.

1.10.1  Powyższe obowiązki dotyczące korzystania z funkcji tworzenia kopii zapasowej online dotyczą całego korzystania z funkcji tworzenia kopii zapasowej online w związku z kontem BETSOL. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z funkcji kopii zapasowej online oraz danych przesyłanych lub przechowywanych za pośrednictwem funkcji kopii zapasowej online w związku z kontem.

1.11 Odszkodowanie. Do maksymalnej kwoty dopuszczalnej przez obowiązujące prawo, Użytkownik zabezpieczy i utrzyma BETSOL, jego rodziców, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, kierownictwo, dyrektorów, pracowników i agentów w sposób nieszkodliwy i przeciwko wszelkim roszczeniom, żądaniom, kosztom, odszkodowaniom, stratom, zobowiązaniom i wydatkom stron trzecich , w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej, pobierane przez osoby trzecie wynikające z korzystania z funkcji tworzenia kopii zapasowej online lub w związku z nią, w tym między innymi z tytułu odpowiedzialności wynikającej z lub w związku z danymi przesyłanymi lub przechowywanymi za pośrednictwem funkcji tworzenia kopii zapasowych online w związku z Twoim kontem BETSOL.

1.12 Rozwiązanie umowy; Zawieszenie. Prawo do korzystania z funkcji tworzenia kopii zapasowych online wygasa po upływie okresu świadczenia usługi. Ponadto BETSOL może, według własnego uznania, natychmiast zawiesić lub zakończyć korzystanie z funkcji Kopii zapasowej online w Okresie świadczenia usługi z powodu niedostosowania się lub uzasadnionego przekonania BETSOL, że użytkownik nie zastosował się do niniejszych warunków lub jakiegokolwiek innego niewłaściwego użycia Funkcja tworzenia kopii zapasowych online. Po wygaśnięciu lub zakończeniu Okresu świadczenia usług: (i) Dane przechowywane w internetowej przestrzeni kopii zapasowej dostarczonej z Oprogramowaniem mogą zostać usunięte; (ii) BETSOL nie będzie zobowiązany do utrzymywania takich Danych, przekazywania takich Danych Tobie lub stronie trzeciej, ani migrowania takich Danych do innej usługi tworzenia kopii zapasowych lub konta; oraz (iii) Użytkownik nie będzie mógł przechowywać Danych w dodatkowej przestrzeni kopii zapasowej, którą mógł zakupić osobno, chyba że do czasu przedłużenia Okresu świadczenia usług.

1.13 Różne. BETSOL nie ma obowiązku monitorowania korzystania z funkcji kopii zapasowej online i / lub danych przesyłanych lub przechowywanych za pośrednictwem funkcji kopii zapasowej online. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo i niezależnie od postanowień trzeciego akapitu punktu 6 poniżej, BETSOL zastrzega sobie prawo do ciągłego monitorowania, przeglądania, przechowywania i / lub ujawniania wszelkich Danych lub innych informacji niezbędnych do spełnienia obowiązujących przepisów prawa , przepisów, procesów prawnych lub wniosków rządowych lub w celu zbadania jakiegokolwiek wykorzystania lub podejrzenia naruszenia niniejszej Umowy.

2. Twoje prawo do kopiowania materiałów. Oprogramowania można używać do kopiowania materiałów znajdujących się na stacji roboczej w celu wykonania kopii zapasowej. Użytkownik, a nie BETSOL, jest odpowiedzialny za ustalenie, czy masz prawo do kopiowania takich materiałów, a Twoja licencja na korzystanie z Oprogramowania nie obejmuje kopiowania materiałów chronionych prawem autorskim, których kopiowanie jest zabronione.

3. Wymagania systemowe.

3.1 Bezpośrednio podłączone urządzenia do tworzenia kopii zapasowych. Minimalne wymagania systemowe dla oprogramowania to: Windows 7 (lub nowszy) przy użyciu systemu plików NTFS, napędu CD-ROM, 200 MB dostępnego miejsca na dysku twardym, napędu BETSOL lub zewnętrznego dysku twardego USB i portu USB. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wydajność oprogramowania może zależeć od wydajności stacji roboczej i zdecydowanie zaleca się korzystanie z portu USB 2.0 lub USB 3.0. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że stacja robocza spełnia minimalne wymagania systemowe wymienione powyżej, a ponadto przyjmuje do wiadomości, że niestosowanie połączenia USB 2.0 lub lepszego połączenia może spowodować niską szybkość przesyłania danych przez Oprogramowanie.

3.2 Urządzenia do tworzenia kopii zapasowych podłączone do sieci. Minimalne wymagania systemowe dla oprogramowania to: Windows 7 (lub nowszy) z systemem plików NTFS, napęd CD-ROM, 200 MB dostępnego miejsca na dysku twardym, port sieci Ethernet, zewnętrzny dysk twardy z portem sieci Ethernet udostępniającym udziały systemu Windows widoczne w sieci. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na wydajność Oprogramowania może mieć wpływ wydajność sieci i podłączonego do sieci urządzenia pamięci masowej. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że stacja robocza, urządzenie do tworzenia kopii zapasowych i sieć spełniają minimalne wymagania systemowe wymienione powyżej.

4. Okres obowiązywania i wypowiedzenie. Niniejsza Umowa rozpoczyna się w Dacie wejścia w życie i trwa do momentu jej wypowiedzenia zgodnie z niniejszą Umową. Niniejsza Umowa zostanie automatycznie rozwiązana, jeśli naruszysz istotny warunek niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy zgadzasz się natychmiast zaprzestać korzystania z Oprogramowania, zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i, na żądanie BETSOL, poświadczyć na piśmie swoją zgodność z warunkami niniejszej sekcji 4. Sekcje 1.12, 4, 5, 6, 7, 8 i 10 niniejszej Umowy pozostają w mocy po jej wygaśnięciu.

5. Wsparcie techniczne. W związku z korzystaniem z Oprogramowania możesz uzyskać dostęp do pomocy przedstawiciela pomocy technicznej za pośrednictwem zdalnego dostępu do komputera. Wszelkie takie wsparcie techniczne będzie udzielane według wyłącznego uznania BETSOL, bez jakiejkolwiek gwarancji lub jakiegokolwiek rodzaju gwarancji. Obowiązkiem użytkownika jest wykonanie kopii zapasowej wszystkich istniejących danych, oprogramowania i programów przed otrzymaniem wsparcia technicznego. W trakcie świadczenia pomocy technicznej BETSOL może stwierdzić, że problem techniczny wykracza poza zakres pomocy technicznej. BETSOL zastrzega sobie prawo do odmowy, zawieszenia lub rozwiązania dowolnego wsparcia technicznego według własnego uznania.

6. Prywatność; Ochrona danych: Od czasu do czasu Oprogramowanie może gromadzić pewne informacje z komputera, na którym jest zainstalowane, które mogą obejmować:

  • Nazwa nadana komputerowi podczas początkowej konfiguracji systemu operacyjnego. Jeśli zostanie zebrane, nazwa będzie używana przez BETSOL jako nazwa konta dla komputera, na którym można korzystać z niektórych funkcji Oprogramowania. Możesz zmienić nazwę konta w dowolnym momencie po instalacji oprogramowania (zalecane).
  • Informacje o stanie dotyczące instalacji i działania oprogramowania. Informacje te wskazują BETSOL, czy instalacja Oprogramowania zakończyła się powodzeniem, a także czy Oprogramowanie napotkało błąd. Informacje o stanie mogą zawierać dane osobowe tylko wtedy, gdy takie informacje są zawarte w nazwie pliku lub folderu napotkanego przez Oprogramowanie w momencie instalacji lub błędu. Informacje o stanie są gromadzone przez BETSOL w celu oceny poprawy wydajności produktu BETSOL i wskaźnika powodzenia instalacji.
  • Informacje zawarte w raporcie, który możesz wysłać do BETSOL za pośrednictwem Oprogramowania, gdy Oprogramowanie napotka problem. Raport zawiera informacje dotyczące stanu zarówno oprogramowania, jak i komputera w momencie napotkania problemu przez oprogramowanie. Informacje o stanie Twojego komputera mogą obejmować język systemu, lokalizację kraju i wersję systemu operacyjnego dla Twojego komputera, a także przebieg procesu, ich status i informacje o wydajności. Informacje te zostaną przesłane do BETSOL tylko za Twoją zgodą, oraz nie zostanie wysłany automatycznie. Informacje są gromadzone przez BETSOL w celu pomocy technicznej w rozwiązywaniu problemów i naprawianiu napotkanego problemu oraz w celu poprawy wydajności produktu BETSOL.
  • Adres protokołu internetowego (IP) i / lub adres MAC (Media Access Control) oraz identyfikator komputera komputera, na którym oprogramowanie jest zainstalowane, aby umożliwić funkcjonowanie oprogramowania i do celów administrowania licencją.
  • Inne ogólne informacje statystyczne wykorzystywane do analizy produktu i do poprawy jego funkcjonalności.

O ile nie zostanie to wyraźnie określone jako opcjonalne, zebrane informacje określone powyżej są niezbędne do celów funkcjonalności produktów BETSOL. Informacje mogą być przekazywane do BETSOL w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach, które mogą mieć mniej przepisów o ochronie danych niż region, w którym się znajdujesz (w tym w Unii Europejskiej) i mogą być dostępne dla pracowników lub kontrahentów BETSOL wyłącznie do użytku w zgodnie z celami opisanymi powyżej. W tych samych celach informacje mogą być udostępniane partnerom i dostawcom, którzy przetwarzają informacje w imieniu BETSOL. BETSOL podjęło kroki, aby zebrane informacje, jeśli zostały przesłane, otrzymały odpowiedni poziom ochrony. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, BETSOL zastrzega sobie prawo do współpracy przy każdym procesie sądowym oraz każdym dochodzeniu organów ścigania lub innym dochodzeniu rządowym związanym z korzystaniem z tego oprogramowania. Korzystając z Oprogramowania, potwierdzasz i zgadzasz się, że BETSOL może gromadzić, przesyłać, przechowywać, ujawniać i analizować takie informacje do tych celów. Ponadto wszelkie dane przesyłane lub przechowywane za pośrednictwem funkcji tworzenia kopii zapasowych online będą przesyłane i przechowywane na serwerach znajdujących się w krajach, które mogą mieć mniej przepisów w zakresie ochrony danych niż w kraju, w którym się znajdujesz (w tym między innymi w Stanach Zjednoczonych) . Te serwery są własnością i są obsługiwane przez procesor innej firmy. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych należy skontaktować się z obsługą klienta BETSOL, korzystając z danych kontaktowych w sekcji 12.

7. Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności.

7.1 Gwarancja. BETSOL gwarantuje, że Oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z Dokumentacją przez okres 90 dni od Daty wejścia w życie. Jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym w przypadku niezgodności z niniejszą gwarancją jest naprawa lub wymiana Oprogramowania przez BETSOL. Wszelkie korekty błędów przekazane użytkownikowi nie przedłużą okresu gwarancji. BETSOL nie będzie podlegać obowiązkom wynikającym z niniejszej sekcji 7.1 lub w inny sposób w odniesieniu do jakiegokolwiek domniemanego naruszenia niniejszej Umowy na podstawie lub wynikającego z: (a) jakiegokolwiek nieuprawnionego użycia, powielania lub dystrybucji Oprogramowania przez Ciebie; (b) jakiekolwiek użycie Oprogramowania w połączeniu z innymi produktami, sprzętem, oprogramowaniem, metodami biznesowymi lub danymi niedostarczonymi przez BETSOL; (c) wszelkie błędy lub usterki spowodowane przez sprzęt lub oprogramowanie stron trzecich; lub (d) jakikolwiek wypadek, nadużycie, niewłaściwe zastosowanie, niewłaściwe użycie, nienormalne użycie lub wirus strony trzeciej.

7.2 Wyłączenie gwarancji. BETSOL NIE GWARANTUJE, ŻE: (A) DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA LUB FUNKCJI KOPII INTERNETOWEJ BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB BEZBŁĘDNE, LUB ŻE FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU BĘDĄ DZIAŁAĆ W POŁĄCZENIU OPROGRAMOWANIA LUB SPRZĘTU, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYBRANE DO UŻYTKU; (B) FUNKCJE OPROGRAMOWANIA LUB KOPII INTERNETOWEJ SPEŁNIĄ WYMAGANIA LUB OCZEKIWANIA; LUB (C) JAKIEKOLWIEK WYNIKI, WYNIKI LUB DANE PODANE PRZEZ OPROGRAMOWANIE BĘDĄ DOKŁADNE, AKTUALNE, KOMPLETNE LUB NIEZAWODNE. Z WYJĄTKIEM WYRAŹNIE WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W SEKCJI 7.1, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, BETSOL SZCZEGÓLNIE NIE UDZIELA WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, USTNYCH LUB PISEMNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA LUB W INNY SPOSÓB, ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ UMOWĄ ORAZ ZWIĄZKĄ INTERNETOWĄ, OPCJĄ INTERNETOWĄ, OPROGRAMOWANIEM I OPROGRAMOWANIEM. WSZELKIE INNE USŁUGI ŚWIADCZONE Tobie, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, JAKIEKOLWIEK DOMNIEMANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH.

8. Ograniczenie odpowiedzialności. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BETSOL NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB FORMY DZIAŁANIA, NIE PRZEKRACZA OPŁAT WYPŁACONYCH DO BETSOL ZA OPROGRAMOWANIE POWODUJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, BETSOL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB WTÓRNE, RÓWNIEŻ SPOWODOWANE, ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM UMOWY, NIELEGALNOŚCIĄ LUB W INNYM POZIOMIE, ŻE WZGLĘDEM ŻYCIA. SZKODY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, WYKORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA LUB FUNKCJI KOPII INTERNETOWEJ ANI JAKICHKOLWIEK WYNIKÓW UZYSKANYCH Z OPROGRAMOWANIA LUB KOPII INTERNETOWYCH. BETSOL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, KORUPCJĘ DANYCH ANI ŻADNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z SIECIĄ, KTÓRE MAJĄ ZASTOSOWANIE DO OPROGRAMOWANIA LUB FUNKCJI BACKUPU ONLINE. NINIEJSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE NAWET JEŚLI JAKIEKOLWIEK ŚRODKI ZARADCZE SĄ NIEWAŻNE.

9. Zgoda na wykorzystanie danych. . W celu monitorowania i poprawy wydajności oprogramowania BETSOL będzie mieć prawo do wyodrębniania, kompilowania, syntezy i analizy anonimowych, nieosobowych informacji o konfiguracji stacji roboczej, której kopię zapasową tworzy oprogramowanie i wydajność oprogramowania ze stacją roboczą („Dane wydajności”). W zakresie, w jakim wszelkie Dane o wydajności są gromadzone przez BETSOL, Dane o wydajności będą wyłącznie własnością BETSOL i mogą być wykorzystywane przez BETSOL do dowolnego zgodnego z prawem celu biznesowego w formie zagregowanej, bez konkretnej identyfikacji źródła Danych o wydajności.

10. Przeniesienie i cesja. Nie możesz cedować, przekazywać ani w inny sposób przenosić Oprogramowania, niniejszej Umowy ani żadnych swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody BETSOL, a następnie tylko wtedy, gdy (a) przeniesiesz całe Oprogramowanie i nie zatrzymasz kopii oraz (b) przejmujący czyta i zgadza się na związanie niniejszą Umową. To ograniczenie transferu i przypisania dotyczy oprogramowania dołączonego do zewnętrznego dysku twardego lub innego urządzenia do tworzenia kopii zapasowych. Przeniesienie niniejszej Umowy nie zwalnia Cię z żadnego wcześniejszego zaległego zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy ani nie pozwala Tobie ani Twojemu cesjonariuszowi na zwiększenie liczby instalacji Oprogramowania autoryzowanego na mocy niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa jest dowolnie przypisywana przez BETSOL i będzie działać na korzyść następców i cesjonariuszy BETSOL. Wszelkie przeniesienia lub cesje z naruszeniem niniejszego punktu 8 są nieważne.

11. Ograniczone prawa rządu Stanów Zjednoczonych. Oprogramowanie składa się z „komercyjnego oprogramowania komputerowego” i „dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego”, ponieważ takie terminy są stosowane odpowiednio w 48 CFR 12.212 lub 48 CFR 227.7202. Zgodnie z 48 CFR 12.212 lub 48 CFR 227.7202-1 do 4, odpowiednio, komercyjne oprogramowanie komputerowe i dokumentacja komercyjnego oprogramowania komputerowego są licencjonowane dla wszystkich klientów rządowych w USA: (a) wyłącznie jako przedmioty komercyjne; oraz (b) tylko z tymi prawami, które zostały przyznane wszystkim innym klientom zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

12. Warunki dodatkowe. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się niewykonalne, taki warunek zostanie uznany za oddzielny od pozostałych warunków, które nadal będą ważne i wykonalne. Nie wolno eksportować, wysyłać, przekazywać ani reeksportować oprogramowania z naruszeniem obowiązujących przepisów lub regulacji, w tym między innymi przepisów administracji eksportowej wydanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszej Umowy będą wiążące dla stron tylko wtedy, gdy zostaną dokonane na piśmie i podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. W żadnym wypadku wstępnie wydrukowane warunki jakiegokolwiek zamówienia nie będą miały zastosowania do niniejszej Umowy. Brak lub opóźnienie ze strony którejkolwiek ze stron w korzystaniu z jakiegokolwiek prawa nie będzie działało jako zrzeczenie się, ani żadne pojedyncze lub częściowe wykonanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa nie będzie stanowić przeszkody dla jakiegokolwiek innego lub dalszego wykonywania tego prawa lub wykonywania jakichkolwiek praw inne prawo. Wszelkie zawiadomienia, zgody i zatwierdzenia wynikające z niniejszej Umowy muszą być dostarczone na piśmie osobiście, pocztą elektroniczną lub pocztą poleconą, pocztą opłaconą z góry, drugiej stronie za pośrednictwem jej zarejestrowanego przedstawiciela lub na inny adres, który może być później wyznaczony przez tę stronę . Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Kolorado bez względu na zasady kolizyjne. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy muszą być rozpatrywane przez sądy stanowe i federalne w Denver w stanie Kolorado, zgodnie z prawem, a każda ze stron nieodwołalnie wyraża zgodę na jurysdykcję i właściwość miejscową takich sądów w każdym takim postępowaniu lub postępowaniu. Niniejsza Umowa nie tworzy agencji, partnerstwa ani wspólnego przedsięwzięcia. Strony są i pozostają przez cały czas niezależnymi wykonawcami, a nie agentami lub pracownikami drugiej strony. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy lub w przypadku chęci skontaktowania się z BETSOL z jakiegokolwiek powodu, należy napisać do Działu Obsługi Klienta BETSOL, 10901 W 120th Ave, Suite 235, Broomfield CO 80021 lub odwiedzić stronę Wsparcia pod adresem www.rebitgo.com. Możesz również wysłać e-mail na adres [email protected] lub zadzwonić pod bezpłatny numer 1-800-281-5609

Ostatnio zaktualizowany

Data: 25 września 2017 r