Data wejścia w życie: 11 października 2018 r

BETSOL LLC (collectively "Rebit", “we” or “us”) respect the right to privacy of the individual or legal entity who directly or indirectly accesses and uses our Websites (as defined herein) (collectively, “you” or “your”). By using or accessing our websites and portals (together, the “Websites”), you expressly consent to the collection, processing and use of your personal information according to this Privacy Policy. Rebit may share your personal information, as defined below, solely for the purposes described herein.  If you purchase any products or services through any of our Websites, additional terms may apply.

Please read this Privacy Policy carefully to understand our views and practices regarding your personal information and how we will treat it.  By visiting our website and services, you are freely accepting and consenting to the practices in this Privacy Policy.  You may withdraw your consent at any time and for any reason with effect to future data processing by contacting use at the address listed below in the section titled “Communications”.  Without your consent, Rebit will use personal information, only insofar as such processing is permitted by applicable law (e.g., for the performance of an Agreement between Rebit and you) or where such processing is necessary for compliance with a legal obligation to which Rebit is subject. This privacy policy governs the collection use and storage of personal information  - personal information refers to information that is related to you.

Jakie informacje zbiera Rebit

Rebit gromadzi pewne informacje podane przez ciebie podczas kontaktu z nami, odwiedzania naszych stron internetowych lub korzystania z naszych produktów i usług, w tym między innymi informacje, które pozwolą komuś zidentyfikować lub skontaktować się z tobą, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail. W przypadku zakupu czegokolwiek z naszej Witryny, my lub nasi zewnętrzni przetwórcy możemy gromadzić informacje dotyczące płatności, w tym numer karty kredytowej, a także adresy wysyłki i rozliczeń oraz inne dane kontaktowe. Jeśli wybierzesz bramę płatności bezpośredniej w celu sfinalizowania zakupu, wówczas Stripe, PayPal lub nasi inni zewnętrzni partnerzy przetwarzający płatności przechowują dane Twojej karty kredytowej. Zgodnie z naszymi zasadami informacje o karcie kredytowej są szyfrowane zgodnie ze standardem bezpieczeństwa danych kart płatniczych (PCI-DSS). Jeśli wyślesz nam swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail lub wznowimy, będziemy gromadzić te informacje i możemy użyć ich do skontaktowania się z Tobą w przyszłości Jeśli odpowiesz na post na blogu lub w inny sposób opublikujesz treść na naszej stronie internetowej, będziemy zbierać ta treść. Pamiętaj, że jeśli publikujesz jakiekolwiek informacje publicznie na naszych stronach internetowych, inni mogą przeglądać i kopiować takie informacje - powinieneś zachować ostrożność, publikując jakiekolwiek informacje na naszych stronach internetowych.

Rebit uses "cookies" to collect and store information that your browser makes available when you visit our Websites. Additionally, when visitors request pages from our Websites, Rebit’s servers log the visitor’s Internet Protocol address, Media Access Control address, and Machine ID. This information is transmitted to and stored on Rebit’s servers in the United States with your Account Information. Your Internet Protocol address, browser type, browser language, and the date and time of your query, enables us to better understand and improve the usability, performance and effectiveness of our websites for purposes of system administration, to determine a visitor’s internet service provider’s regional geographic location, to track the use of our websites, and to identify a visitor when Rebit feels it is necessary to enforce compliance with our policies or protect the products and services, our Websites, and our customers. We also generally collect general statistical information regarding your use of the Websites. If you do not want Rebit to analyze your use of our Websites, you can set your browser options to reject cookies or select the privacy mode setting on your individual internet browser. Rejecting cookies or selecting privacy mode may affect your ability to use some features of the products and services or Websites.

Rebit zbiera również informacje, w tym między innymi informacje o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej, Twojej lokalizacji oraz inne dane otrzymane lub uzyskane z Twojego komputera, serwera, tabletu, smartfona lub dowolnego innego urządzenia, z którego korzystasz (każde „Urządzenie”), oraz informacje o systemie plików (np. zapisane nazwy folderów plików, rozszerzenia plików, rozmiary plików i konfiguracja urządzeń) (wraz z plikami cookie, adresem protokołu internetowego, typem przeglądarki, językiem przeglądarki, historią oraz datą i godziną zapytania, „ Informacje diagnostyczne ”). Rebit posiada wszystkie informacje diagnostyczne.

Korzystamy z Google Analytics na naszej stronie internetowej. Google Analytics to usługa analizy internetowej świadczona przez Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia danych dotyczących ruchu, które nie zostały zidentyfikowane, aby pomóc w analizie korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z Witryny (w tym adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z Witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na naszej stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych o Tobie przez Google w sposób i do celów opisanych w niniejszej polityce. Jeśli masz wątpliwości związane z korzystaniem z Google Analytics, możesz zablokować Google Analytics, instalując wtyczkę w przeglądarce. Wtyczkę do najpopularniejszych przeglądarek można znaleźć tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Wreszcie, możemy gromadzić dane osobowe, które są niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów, które zostaną ujawnione w momencie ich gromadzenia. Rebit wykorzysta te informacje do celów, dla których zostały zebrane.

Korzystając z Witryny, upoważniasz nas do gromadzenia, analizowania i przechowywania danych związanych z udostępnianiem Witryny.

Jak Rebit wykorzystuje i ujawnia informacje

Rebit wykorzystuje Twoje informacje w celu odpowiedzi na Twoje żądania, identyfikacji Cię jako użytkownika lub gościa, ulepszania produktów i usług, do obsługi klienta, planowania wydajności, optymalizacji produktu oraz zapewnienia najlepszej możliwej obsługi dla klientów i odwiedzających Witrynę. Rebit może również wykorzystywać twoje dane i udostępniać takie informacje umownym stronom trzecim, które wykonują funkcje w imieniu Rebit i zgodnie z instrukcją Rebit, na przykład w celu przeprowadzania analiz i pomocy w obsłudze klienta. Możemy wykorzystywać i udostępniać twoje dane do naszych działań marketingowych i naszych partnerów. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości marketingowych lub promocyjnych od Rebit, możesz zrezygnować zgodnie z instrukcjami usuwania w sekcji Wybór tutaj. Możemy tworzyć nieidentyfikowane rekordy danych na podstawie informacji, wykluczając informacje (takie jak imię i nazwisko), które umożliwiają identyfikację danych. Używamy tych nieokreślonych danych do analizy wzorców żądań i użytkowania, abyśmy mogli ulepszyć zawartość naszych usług i poprawić nawigację na stronie. Rebit zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i ujawniania zdezidentyfikowanych danych firmom zewnętrznym w dowolnym celu według własnego uznania. Jeśli przekażesz nam informację zwrotną na temat którejkolwiek z naszych usług, możemy wykorzystać tę informację w dowolnym celu, pod warunkiem, że nie powiążemy takiej informacji z twoimi informacjami.

Jako przykład wykorzystujemy zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności. Niektórzy dostawcy mogą znajdować się w obiektach znajdujących się w innej jurysdykcji lub mieć takie obiekty, jak Ty lub my. Jeśli więc zdecydujesz się na transakcję obejmującą usługi zewnętrznego usługodawcy, Twoje informacje mogą podlegać prawu jurysdykcji, w których znajduje się ten usługodawca lub jego obiekty. Na przykład, jeśli użytkownik znajduje się w Kanadzie, a jego transakcja jest przetwarzana przez bramę płatniczą znajdującą się w Stanach Zjednoczonych, wówczas dane osobowe wykorzystane do wykonania tej transakcji mogą podlegać ujawnieniu zgodnie z przepisami Stanów Zjednoczonych, w tym Patriot Act.

Rebit może ujawnić Twoje dane, jeśli takie działanie jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania władz publicznych, w tym w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa, lub w celu egzekwowania praw Rebit na podstawie niniejszej polityki lub jej Warunków świadczenia usług. Rebit może ujawnić twoje dane podmiotom stowarzyszonym, które wykorzystają je zgodnie z niniejszymi zasadami. Jeśli inny podmiot nabywa Rebit lub całość, zasadniczo całość lub część aktywów Rebit, zgadzasz się, że twoje dane i informacje, które Rebit zebrał od ciebie, w tym dane osobowe, mogą, i zgadzasz się na bezpieczny transfer takich informacji do takiego następcy lub cesjonariusza. Taki następca lub cesjonariusz może wykorzystywać takie informacje zgodnie z niniejszymi zasadami. Możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym dostawcom usług, aby zapewnić Ci usługi lub pomóc w prowadzeniu i administrowaniu naszą Witryną. Możemy również udostępniać twoje informacje dowolnym obecnym lub potencjalnym przyszłym inwestorom.

Możemy również wykorzystywać i udostępniać dane użytkownika w celu realizacji innych uzasadnionych celów dozwolonych przez obowiązujące prawo.

Nie śledzić

Rebit należy do sieci reklamowych, które mogą wykorzystywać Twoją historię przeglądania na stronach uczestniczących w sieci, aby wyświetlać Ci reklamy oparte na zainteresowaniach na tych stronach. Obecnie nasze usługi i strony internetowe nie rozpoznają, czy przeglądarka wysyła sygnał „nie śledź” lub podobny mechanizm wskazujący, że nie chcesz być śledzony ani otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach.

Międzynarodowi goście

Rebit ma siedzibę, a ta strona jest hostowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jeśli pochodzisz z kraju poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, w którym obowiązują przepisy dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych, które mogą różnić się od prawa Stanów Zjednoczonych, i przekazujesz dane osobowe Rebit, pamiętaj, że wszelkie dane osobowe, które przekazujesz Rebit, mogą być przeniesiony do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podając swoje dane osobowe, niniejszym wyraźnie i wyraźnie wyrażasz zgodę na takie przekazywanie i przetwarzanie oraz gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie określone w niniejszym dokumencie lub we wszelkich warunkach związanych z korzystaniem z Witryn i dostępem do nich.

Dostęp; Wybór; Komunikacja

Masz prawo dostępu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez Rebit. Jeśli chcesz uzyskać kopię szczegółowych informacji o sobie lub jeśli chcesz je poprawić, zmienić lub usunąć, skontaktuj się z nami pod numerem 10901 W 120th Ave #235, Broomfield, CO 80021.

Masz prawo zrezygnować z wykorzystania i ujawnienia niektórych danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych i promocyjnych. Należy pamiętać, że rezygnacja z wykorzystywania i ujawniania danych osobowych stronom trzecim w celach marketingowych i promocyjnych nie wpłynie na ujawnianie i wykorzystywanie do celów związanych z usługami, transakcji lub prawnych lub związanej z nimi komunikacji. Aby dokonać wyboru, postępuj zgodnie z instrukcjami usuwania w komunikacie otrzymanym lub skontaktuj się z obsługą klienta i poproś o rezygnację z subskrypcji pod adresem Rebit, 10901 W 120th Ave #235, Broomfield, CO 80021 Attn: Privacy Compliance Officer. Twoje żądanie rezygnacji zostanie przetworzone w terminach wymaganych przez prawo. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu lub e-mailem powyżej.

Chociaż usuniemy Twoje imię i nazwisko z naszej listy mailingowej po otrzymaniu Twojego żądania w terminie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nadal możesz otrzymywać od nas maile, które zostały zainicjowane przed usunięciem Twojego imienia i nazwiska. Jeśli zdecydujesz się nie otrzymywać wiadomości marketingowych, możemy nadal wysyłać Ci wiadomości transakcyjne, np. Dotyczące Twojego konta, w celu realizacji zamówień, które złożyłeś lub poprosić Cię o ocenę zakupionego produktu.

Możesz mieć prawo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do dostępu, aktualizacji, poprawiania, aw niektórych przypadkach żądania usunięcia danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. Podczas aktualizacji danych osobowych możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości, zanim będziemy mogli podjąć działania w związku z Twoją prośbą. Wszelkie prośby o dostęp będą podlegały stosownej opłacie, jeżeli taka istnieje, w celu pokrycia naszych kosztów związanych z przekazaniem Ci szczegółowych informacji na temat posiadanych przez nas informacji. Odpowiemy na Twoje żądanie tak szybko, jak to będzie możliwe i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Być może będziemy musieli zachować pewne informacje do celów prowadzenia dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi zobowiązaniami prawnymi lub w celu sfinalizowania wszelkich transakcji rozpoczętych przed zażądaniem takiej zmiany lub dostępu.

Przechowywanie informacji

Rebit zachowuje twoje dane osobowe:

  • Tak długo, jak długo Twoje konto jest aktywne lub w razie potrzeby, aby świadczyć usługi lub wypełniać nasze zobowiązania umowne;
  • W razie konieczności w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów; i
  • Tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zbieraliśmy takie dane osobowe.

Jeśli Rebit potrzebuje lub jest wymagane, aby skontaktować się z Tobą w sprawie jakiegokolwiek zdarzenia, które zawiera informacje o Tobie, możemy to zrobić przez e-mail, telefon lub pocztę.

Bezpieczeństwo twoich informacji

Jesteśmy zobowiązani do ochrony bezpieczeństwa twoich informacji. Używamy różnych standardowych technologii i procedur bezpieczeństwa w celu ochrony twoich informacji przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Pomimo tych środków powinieneś wiedzieć, że nie możemy w pełni wyeliminować zagrożeń bezpieczeństwa związanych z informacjami i mogą wystąpić błędy.

Witryny stron trzecich

Użytkownicy mogą znaleźć reklamy lub inne treści w naszej Witrynie, które prowadzą do stron i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych stron trzecich. Nie kontrolujemy treści ani linków pojawiających się na tych stronach i nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez strony internetowe połączone z naszą Witryną lub z niej. Ponadto te witryny lub usługi, w tym ich treść i linki, mogą się ciągle zmieniać. Te witryny i usługi mogą mieć własne polityki prywatności i polityki obsługi klienta. Przeglądanie i interakcja na dowolnej innej stronie internetowej, w tym na stronach internetowych, które zawierają link do naszej strony internetowej, podlegają jej własnym warunkom i zasadom.

Uwaga o dzieciach

Nie zbieramy celowo informacji o odwiedzających poniżej 18 roku życia. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, nie powinieneś korzystać z naszej witryny lub usługi.

Rozwiązywanie sporów

Skontaktuj się z nami pod powyższym adresem, jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub problemy związane z naszą polityką prywatności. Wszelkie spory związane z polityką prywatności będą rozpatrywane wyłącznie zgodnie z Warunkami świadczenia usług. Możesz także mieć prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego lub regulatora ochrony danych.

Informacja dla mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Ta sekcja dotyczy tylko mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych możesz mieć prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usuwania; ograniczenie przetwarzania danych osobowych; sprzeciwianie się pewnemu przetwarzaniu danych osobowych; oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych zależy wyłącznie od Twojej zgody, masz prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie (na przykład sugerujemy skorzystanie z linku do rezygnacji z subskrypcji zawartego w odpowiedniej wiadomości marketingowej lub wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres „ Komunikacja ”szczegóły poniżej). Jeśli uważasz, że nie przetwarzaliśmy twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego lub regulatora ochrony danych. Podanie przez Ciebie danych osobowych będzie służyło celom umownym, marketingowym lub analitycznym, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności. Jeśli nie będziemy mieć dostępu do takich danych osobowych od Ciebie, nie będziemy w stanie podjąć się pewnych usług dla Ciebie. Możemy wstrzymać się z informacją, jeżeli poszukiwanie takich informacji wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku lub miałoby nieproporcjonalny wpływ, na przykład na koszt dostarczenia informacji, czas potrzebny na odzyskanie danych lub jak trudne może być uzyskanie informacje wymagane. Aby skorzystać z przysługujących Ci praw wynikających z tych postanowień, skontaktuj się z nami pod szczegółami „Komunikacja” poniżej. Gdy otrzymamy Twoje prośby, możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości, zanim będziemy mogli zareagować na Twoje żądanie.