Syarat Perkhidmatan

Syarat Perkhidmatan BETSOL dan Perjanjian Pengguna Akhir Perisian

PENTING: SILA BACA TERMA DAN SYARAT PERJANJIAN INI (“PERJANJIAN”) HATI-HATI SEBELUM MENGGUNAKAN PERISIAN (SEPERTI DITETAPKAN DI BAWAH). BETSOL, LLC, INGIN MEMBERIKAN PERNIAGAAN PERISIAN KEPADA ANDA SEBAGAI INDIVIDU, SYARIKAT, ATAU ENTITAS UNDANG-UNDANG YANG AKAN MENGGUNAKAN PERISIAN (DIBERIKAN DI BAWAH SEBAGAI "ANDA" ATAU "ANDA") HANYA DENGAN SYARAT YANG ANDA MENERIMA SEMUA SYARAT-SYARAT PERJANJIAN INI. INI ADALAH KONTRAK YANG HUKUM DAN BERKESAN DI ANTARA ANDA DAN BETSOL. DENGAN MUAT TURUN DAN MEMASANG PERISIAN, MENGAMBIL TUTUP "SAYA SETUJU" ATAU "YA" ATAU LAIN-LAIN MENUNJUKKAN ASET SECARA ELEKTRONIK, ATAU MENGHAPUSKAN PERISIAN, ANDA SETUJU TERMA DAN SYARAT PERJANJIAN INI, DAN TARIKH ANDA SETUJU ADALAH "TARIKH BERKUASA." JIKA ANDA TIDAK SETUJU DENGAN SYARAT DAN SYARAT INI, KLIK "BATAL" ATAU "TIDAK" ATAU "TUTUP WINDOW" ATAU LAINNYA MENUNJUKKAN REFUSAL, JANGAN LEBIH LANJUT PENGGUNAAN PERISIAN, DAN HUBUNGI PERKHIDMATAN PELANGGAN BETSOL, MENGGUNAKAN HUBUNGAN SEKSYEN 12 PERJANJIAN INI, UNTUK MAKLUMAT BAGAIMANA MENDAPATKAN PENGEMBALIAN WANG YANG ANDA DIBAYAR UNTUK PERISIAN (PENGHANTARAN KURANG, PENGENDALIAN, DAN SETIAP CUKAI YANG BERLAKU KECUALI DI NEGERI DAN NEGARA TERTENTU DI MANA PENGIRIMAN, PENGENDALIAN, DAN PAJAK.

Perisian Rebit (termasuk semua ciri dan perkhidmatan yang menyertainya) dan dokumentasi perisian (termasuk sebarang pembungkusan produk) ("Dokumentasi"), yang menyertai Perjanjian ini (secara kolektif "Perisian") adalah hak milik BETSOL [BETSOL, LLC]. (“BETSOL”) atau pemberi lisensinya dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta. BETSOL bersedia memberi anda lesen terhad, peribadi, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan Perisian, tertakluk kepada penerimaan dan persetujuan Anda untuk terikat dengan syarat-syarat Perjanjian ini.

1. Pemberian Lesen dan Sekatan.

1.1 Umum. Perisian dilesenkan, tidak dijual, di bawah syarat-syarat Perjanjian ini dan BETSOL menyimpan semua hak lain dalam Perisian yang tidak diberikan secara jelas kepada Anda. BETSOL dan pemberi lesennya memiliki Perisian itu sendiri dan semua harta intelek dalam Perisian.

1.2 Ciri Perisian dan Kemas Kini Kandungan. Anda berhak untuk menerima ciri baru kepada Perisian kerana BETSOL, mengikut budi bicara mutlaknya, menjadikan ciri tersebut tersedia dengan Perisian. BETSOL boleh, mengikut budi bicara dan tanpa notis, menambah, mengubah atau membuang ciri dari Perisian pada bila-bila masa. Syarat-syarat Perjanjian ini akan mengatur setiap peningkatan perisian, kemas kini, atau perbaikan bug yang disediakan oleh BETSOL yang menggantikan atau menambah Perisian, melainkan peningkatan tersebut disertakan dengan lesen yang berasingan, di mana syarat-syarat lesen tersebut akan ditentukan.

1.3 Akaun Rebit. Akaun Rebit terkini ("Akaun Rebit") diperlukan untuk mengaktifkan Perisian Anda dan untuk mengakses dan menggunakan Ciri Sandaran Dalam Talian. Sekiranya anda tidak mempunyai Akaun Rebit, Anda mesti menyelesaikan proses pendaftaran yang berlaku untuk membuat Akaun Rebit. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjaga kerahsiaan kata laluan Akaun Rebit Anda.

1.4 Lesen Penggunaan Tunggal. Sekiranya anda membeli lesen sekali pakai, maka tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini, BETSOL memberikan kepada anda lesen peribadi, terhad, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik untuk memasang, menggunakan dan menjalankan satu salinan Perisian tidak lagi daripada satu komputer, stesen kerja, komputer riba, atau peranti lain ("Workstation"), hanya dalam bentuk yang dapat dilaksanakan dan semata-mata untuk membuat sandaran cakera keras yang disambungkan secara langsung ke Workstation. Lesen penggunaan tunggal untuk Perisian tidak boleh dikongsi atau digunakan bersamaan di Workstation yang berbeza.

1.5 Stesen Kerja Penggantian. Hak lesen yang diberikan di bawah Perjanjian ini terhad kepada Stesen Kerja di mana Anda pertama kali memasang Perisian. Sekiranya anda mengganti atau menaik taraf Workstation Anda, Anda boleh memindahkan Perisian ke Workstation pengganti. Selepas pemindahan seperti itu, Anda mesti membuang Perisian sepenuhnya dari Stesen Kerja yang diganti. Sekiranya Anda ingin memperluas jumlah pemasangan Perisian, anda boleh membeli lesen tambahan dari BETSOL. Sebarang lesen tambahan akan dikenakan syarat Perjanjian ini.

1.6 Sekatan. Kecuali sebagaimana yang diizinkan secara jelas di bawah Perjanjian ini, Anda tidak akan, dan tidak akan membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk: (a) menyalin Perisian atau Dokumentasi yang menyertai Perisian (kecuali satu salinan untuk tujuan sandaran dan pemulihan bencana atau seperti yang dijelaskan dalam Dokumentasi ); (b) mengubah, menerjemahkan, menyesuaikan, mengubah, atau membuat karya terbitan dari Perisian; (c) menggabungkan Perisian dengan perisian atau dokumentasi lain; (d) jurutera terbalik, menyusun semula, membongkar, atau dengan cara lain berusaha untuk mendapatkan kod sumber Perisian; (e) mengedarkan, mensublisensikan, menyewa, memajak atau meminjam Perisian kepada pihak ketiga; atau (f) menggunakan Perisian untuk keperluan perniagaan orang atau entiti lain, termasuk tanpa batasan, menyediakan penyumberan luar, biro perkhidmatan, perisian sebagai perkhidmatan, hosting komersial, penyedia perkhidmatan aplikasi atau perkhidmatan on-line kepada pihak ketiga. Anda tidak boleh membuang, mengubah atau mengaburkan sebarang notis hak milik yang muncul di Perisian atau salinan yang dibuat sesuai dengan Perjanjian ini.

1.7  Mungkin ada langkah-langkah teknologi dalam Perisian ini yang dirancang untuk mencegah penggunaan Perisian tanpa izin atau haram. Anda bersetuju bahawa BETSOL mungkin menggunakan langkah-langkah ini untuk melindungi BETSOL daripada cetak rompak perisian. Perisian ini mungkin mengandungi teknologi penguatkuasaan yang membatasi kemampuan untuk memasang dan menyahpasang Perisian pada komputer tidak lebih daripada bilangan kali yang terbatas untuk sebilangan komputer yang terbatas. Perjanjian ini dan Perisian yang mengandungi teknologi penguatkuasaan mungkin memerlukan pengaktifan sebagaimana dinyatakan lebih lanjut dalam Dokumentasi. Sekiranya demikian, Perisian hanya akan beroperasi untuk jangka masa yang terhad sebelum pengaktifan Perisian oleh Anda. Semasa pengaktifan, Anda mungkin diminta untuk memberikan kod pengaktifan unik anda yang menyertai Perisian dan konfigurasi komputer dalam bentuk kod alfanumerik melalui Internet untuk mengesahkan kesahihan Perisian. Sekiranya Anda tidak menyelesaikan pengaktifan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Dokumentasi, atau seperti yang diminta oleh Perisian, Perisian akan berhenti berfungsi sehingga pengaktifan selesai; pada masa yang mana fungsi Perisian akan dipulihkan. Sekiranya anda tidak dapat mengaktifkan Perisian melalui Internet, atau melalui metode lain yang ditentukan selama proses pengaktifan, Anda dapat menghubungi Sokongan Pelanggan BETSOL menggunakan maklumat yang diberikan oleh BETSOL selama pengaktifan, atau seperti yang dinyatakan di bawah.

1.8 Ciri Sandaran Dalam Talian dan Tempoh Perkhidmatan. Perisian ini merangkumi ciri sandaran dalam talian, yang memberikan kemampuan untuk menyimpan dan mengambil fail Anda melalui Internet selama Tempoh Perkhidmatan ("Ciri Sandaran Dalam Talian"), bergantung pada jumlah ruang penyimpanan sandaran dalam talian yang disediakan dengan Perisian kami. BETSOL menggunakan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang dipercayai untuk menjadi tuan rumah dan menyimpan data dan fail anda. Sekiranya Anda memilih untuk menggunakan Ciri Sandaran Dalam Talian, Anda mesti menyelesaikan proses pengaktifan dalam Perisian untuk ciri tersebut. Sekiranya anda memasang versi Perisian yang lebih baru semasa Tempoh Perkhidmatan Anda, Anda mungkin diminta untuk mengaktifkan semula Ciri Sandaran Dalam Talian menggunakan alamat e-mel asal yang Anda berikan semasa proses pengaktifan awal. "Tempoh Perkhidmatan" akan bermula pada tarikh Pengaktifan awal Perisian anda dan akan berlangsung selama 12 bulan, melainkan jika tempoh masa lain ditentukan semasa proses pesanan anda, dan mungkin diperbaharui oleh Anda dengan membayar bayaran pembaharuan tambahan.

1.9 Ciri Sandaran Dalam Talian dan Tempoh Perkhidmatan. Sambungan Komunikasi; Ketersediaan Ciri Sandaran Dalam Talian. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memperoleh dan mengekalkan perkhidmatan Internet dan telekomunikasi dan peranti yang diperlukan untuk mengakses dan / atau menggunakan Ciri Sandaran Dalam Talian. Anda mengakui bahawa prestasi Fitur Sandaran Dalam Talian bergantung pada kelajuan pemindahan data rangkaian dan sambungan anda ke Internet serta prestasi perkakasan komputer anda. Ciri Sandaran Dalam Talian disediakan "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" dan BETSOL tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang downtime dari Ciri Sandaran Dalam Talian kerana penyelenggaraan, penyelenggaraan yang dijadualkan untuk masalah kritikal atau kekuatan yang tidak dapat dikawal oleh kawalan BETSOL.

1.10 Kelakuan dan Tanggungjawab Pengguna; Pematuhan dengan Undang-undang yang Berlaku. Penggunaan Ciri Sandaran Dalam Talian (termasuk pengiriman data yang Anda pilih untuk menyimpan melalui Ciri Sandaran Dalam Talian ("Data")) tunduk pada semua undang-undang dan peraturan setempat, negara bagian, nasional dan antarabangsa yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-undang eksport Amerika Syarikat. Anda setuju untuk mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku dan dengan spesifikasi yang dijelaskan dalam Dokumentasi atau dokumentasi transaksi yang berlaku dari penjual semula yang sah dari mana Anda memperoleh Perisian dan tidak untuk (a) menggunakan Ciri Sandaran Dalam Talian untuk tujuan haram, (b ) menghantar atau menyimpan bahan yang boleh melanggar hak harta intelek atau hak pihak ketiga lain atau yang menyalahi undang-undang, menyeksa, memfitnah, memfitnah, atau menyerang privasi orang lain; (c) menghantar atau menyimpan data milik pihak lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan semua persetujuan yang diperlukan oleh undang-undang dari pemilik data untuk penghantaran data ke BETSOL untuk penyimpanan di Amerika Syarikat; (d) menghantar apa-apa bahan yang mengandungi virus perisian atau kod komputer lain, fail atau program seperti kuda Trojan, worm atau bom masa; (e) mengganggu atau mengganggu pelayan atau rangkaian yang disambungkan ke Ciri Sandaran Dalam Talian; atau (f) berupaya mendapatkan akses tanpa izin ke Fitur Sandaran Dalam Talian, akaun pengguna Ciri Sandaran Dalam Talian yang lain, atau sistem komputer atau rangkaian yang disambungkan ke Ciri Sandaran Dalam Talian.

1.10.1  Kewajiban di atas mengenai penggunaan Fitur Sandaran Dalam Talian berlaku untuk semua penggunaan Fitur Sandaran Dalam Talian yang berkaitan dengan Akaun BETSOL Anda. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Fitur Sandaran Dalam Talian, dan Data dihantar atau disimpan melalui Ciri Sandaran Dalam Talian yang berkaitan dengan Akaun Anda.

1.11 Ganti rugi. Sehingga jumlah maksimum yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berlaku, Anda akan mengganti rugi dan menahan BETSOL, ibu bapa, anak syarikat, sekutu, pegawai, pengarah, pekerja dan ejennya yang tidak berbahaya dari dan terhadap tuntutan, tuntutan, kos, kerosakan, kerugian, liabiliti dan perbelanjaan pihak ketiga , termasuk bayaran peguam yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga yang timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan Ciri Sandaran Dalam Talian oleh anda, termasuk tetapi tidak terhad kepada tanggungjawab yang timbul daripada atau berkaitan dengan Data yang dihantar atau disimpan melalui Ciri Sandaran Dalam Talian berkaitan dengan Akaun BETSOL Anda.

1.12 Penamatan; Penangguhan. Hak anda untuk menggunakan Ciri Sandaran Dalam Talian akan berakhir setelah Tempoh Perkhidmatan tamat. Di samping itu, BETSOL boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, segera menangguhkan atau menghentikan penggunaan Ciri Sandaran Dalam Talian semasa Tempoh Perkhidmatan kerana kegagalan anda atau kepercayaan munasabah BETSOL bahawa Anda telah gagal mematuhi terma dan syarat ini atau penyalahgunaan lain dari Ciri Sandaran Dalam Talian. Setelah tamat atau berakhirnya Tempoh Perkhidmatan: (i) Data yang disimpan ke ruang sandaran dalam talian yang disediakan dengan Perisian Anda mungkin dibersihkan; (ii) BETSOL tidak akan diwajibkan untuk mengekalkan Data tersebut, meneruskan Data tersebut kepada Anda atau pihak ketiga, atau memindahkan Data tersebut ke perkhidmatan atau akaun sandaran lain; dan (iii) Anda tidak akan dapat menyimpan Data ke ruang sandaran tambahan yang mungkin anda beli secara berasingan kecuali dan sehingga Tempoh Perkhidmatan diperbaharui.

1.13 Pelbagai. BETSOL tidak mempunyai kewajiban untuk memantau penggunaan Fitur Sandaran Dalam Talian dan / atau Data yang dihantar atau disimpan melalui Fitur Sandaran Dalam Talian. Sejauh yang diizinkan di bawah hukum yang berlaku dan terlepas dari ketentuan perenggan ketiga dari seksi 6 di bawah ini, BETSOL berhak setiap saat untuk memantau, meninjau, menyimpan dan / atau mengungkapkan Data atau maklumat lain yang diperlukan untuk memenuhi undang-undang yang berlaku , peraturan, proses hukum atau permintaan pemerintah, atau untuk menyelidiki penggunaan atau dugaan pelanggaran Perjanjian ini.

2. Hak Anda untuk Menyalin Bahan. Perisian boleh digunakan untuk menyalin bahan yang terdapat di Workstation Anda untuk tujuan sandaran. Anda, bukan BETSOL, bertanggung jawab untuk menentukan sama ada anda mempunyai hak untuk menyalin bahan tersebut dan lesen anda untuk menggunakan Perisian tidak termasuk menyalin bahan yang dilindungi hak cipta yang anda tidak dibenarkan menyalinnya.

3. Keperluan Sistem.

3.1 Peranti Sandaran yang Dilampirkan Langsung. Keperluan sistem minimum untuk Perisian adalah: Windows 7 (atau yang lebih baru) menggunakan sistem fail NTFS, pemacu CD-ROM, ruang cakera keras 200MB yang tersedia, Pemacu BETSOL atau cakera keras USB luaran, dan port USB. Anda mengakui bahawa prestasi Perisian mungkin dipengaruhi oleh prestasi Stesen Kerja Anda, dan penggunaan port USB 2.0 atau USB 3.0 sangat disarankan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan bahawa Workstation Anda memenuhi syarat sistem minimum yang disenaraikan di atas, dan Anda selanjutnya mengakui bahawa kegagalan menggunakan USB 2.0 atau sambungan yang lebih baik boleh menyebabkan kadar pemindahan data rendah oleh Perisian.

3.2 Peranti Sandaran yang Dilampirkan Rangkaian. Keperluan sistem minimum untuk Perisian adalah: Windows 7 (atau yang lebih baru) menggunakan sistem fail NTFS, pemacu CD-ROM, ruang cakera keras 200MB yang tersedia, port rangkaian Ethernet, cakera keras luaran dengan port rangkaian Ethernet yang menyediakan perkongsian Windows kelihatan di rangkaian. Anda mengakui bahawa prestasi Perisian mungkin dipengaruhi oleh prestasi rangkaian dan peranti storan yang terpasang di rangkaian. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan bahawa Stesen Kerja, peranti sandaran, dan rangkaian anda memenuhi syarat sistem minimum yang disenaraikan di atas.

4. Tempoh dan Penamatan. Perjanjian ini bermula pada Tarikh Berkuatkuasa dan berterusan sehingga ditamatkan seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian ini. Perjanjian ini akan berakhir secara automatik sekiranya Anda melanggar syarat penting Perjanjian ini. Setelah penamatan Perjanjian ini, Anda bersetuju untuk segera menghentikan semua penggunaan Perisian, memusnahkan semua salinan Perisian, dan, atas permintaan BETSOL, mengesahkan secara bertulis bahawa pematuhan anda terhadap terma dan syarat Bahagian ini 4. Bahagian 1.12, 4, 5, 6, 7, 8 dan 10 Perjanjian ini akan kekal setelah penamatan Perjanjian ini.

5. Sokongan Teknikal. Berkaitan dengan penggunaan Perisian Anda, Anda boleh memilih untuk mendapatkan bantuan daripada ejen Sokongan Teknikal melalui akses komputer jauh. Sebarang Sokongan Teknikal tersebut akan diberikan mengikut budi bicara BETSOL tanpa sebarang jaminan atau jaminan dalam bentuk apa pun. Tanggungjawab anda sepenuhnya untuk melengkapkan cadangan semua data, perisian dan program anda yang ada sebelum menerima Sokongan Teknikal. Semasa memberikan Sokongan Teknikal, BETSOL dapat menentukan bahawa masalah teknikal berada di luar ruang lingkup Sokongan Teknikal. BETSOL berhak untuk menolak, menangguhkan atau menghentikan mana-mana Sokongan Teknikal mengikut budi bicara mutlaknya.

6. Privasi; Perlindungan Data: Dari semasa ke semasa, Perisian boleh mengumpulkan maklumat tertentu dari komputer di mana ia dipasang, yang mungkin termasuk:

  • Nama yang diberikan kepada komputer semasa penyediaan awal sistem operasi. Sekiranya dikumpulkan, nama tersebut akan digunakan oleh BETSOL sebagai nama akaun untuk komputer di mana Anda boleh menggunakan ciri-ciri tertentu Perisian. Anda boleh menukar nama akaun pada bila-bila masa selepas pemasangan Perisian (disyorkan).
  • Maklumat status mengenai pemasangan dan pengendalian Perisian. Maklumat ini menunjukkan kepada BETSOL sama ada pemasangan Perisian berjaya diselesaikan atau sama ada Perisian mengalami ralat. Maklumat status boleh mengandungi maklumat yang dapat dikenal pasti hanya jika maklumat tersebut disertakan dalam nama fail atau folder yang ditemui oleh Perisian pada masa pemasangan atau kesalahan. Maklumat status dikumpulkan oleh BETSOL untuk tujuan menilai peningkatan prestasi produk dan tahap kejayaan pemasangan BETSOL.
  • Maklumat yang terkandung dalam laporan yang dapat Anda pilih untuk dikirim ke BETSOL melalui Perisian ketika Perisian menghadapi masalah. Laporan tersebut merangkumi maklumat mengenai status kedua-dua Perisian dan komputer Anda pada masa Perisian menghadapi masalah. Maklumat status mengenai komputer Anda mungkin termasuk bahasa sistem, lokasi negara, dan versi sistem operasi untuk komputer Anda, serta proses yang sedang berjalan, status dan maklumat prestasi mereka, Maklumat tersebut akan dihantar ke BETSOL hanya dengan izin Anda, dan tidak akan dihantar secara automatik. Maklumat dikumpulkan oleh BETSOL untuk tujuan membantu sokongan teknikal dalam menyelesaikan masalah dan membetulkan masalah yang dihadapi dan meningkatkan prestasi produk BETSOL.
  • Alamat Protokol Internet (IP) dan / atau alamat Kawalan Akses Media (MAC) dan ID Mesin komputer di mana Perisian dipasang untuk membolehkan Perisian berfungsi dan untuk tujuan pentadbiran lesen.
  • Maklumat statistik umum lain yang digunakan untuk analisis produk, dan untuk meningkatkan fungsi produk.

Kecuali dinyatakan secara tegas sebagai pilihan, maklumat yang dikumpulkan seperti yang dinyatakan di atas diperlukan untuk tujuan kefungsian produk BETSOL. Maklumat boleh dipindahkan ke BETSOL di Amerika Syarikat atau negara lain yang mungkin mempunyai undang-undang perlindungan data perlindungan yang lebih sedikit daripada wilayah di mana anda berada (termasuk Kesatuan Eropah) dan mungkin dapat diakses oleh pekerja atau kontraktor BETSOL secara eksklusif untuk digunakan di sesuai dengan tujuan yang dinyatakan di atas. Untuk tujuan yang sama, maklumat boleh dikongsi dengan rakan kongsi dan vendor yang memproses maklumat bagi pihak BETSOL. BETSOL telah mengambil langkah-langkah sehingga informasi yang dikumpulkan, jika dipindahkan, mendapat tingkat perlindungan yang memadai. Tertakluk pada undang-undang yang berlaku, BETSOL berhak untuk bekerja sama dengan proses hukum dan penguatkuasaan hukum atau pertanyaan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan penggunaan Perisian ini oleh anda. Dengan menggunakan Perisian, anda mengakui dan bersetuju bahawa BETSOL dapat mengumpulkan, menghantar, menyimpan, mendedahkan dan menganalisis maklumat tersebut untuk tujuan ini. Di samping itu, sebarang Data yang anda hantar atau simpan melalui Fitur Sandaran Dalam Talian akan dipindahkan ke dan disimpan di pelayan yang berada di negara-negara yang mungkin mempunyai undang-undang perlindungan data perlindungan yang lebih sedikit daripada negara di mana Anda berada (termasuk tanpa batasan Amerika Syarikat) . Pelayan ini dimiliki dan dikendalikan oleh pemproses pihak ketiga. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan tentang bagaimana Data Anda ditangani, hubungi Perkhidmatan Pelanggan BETSOL menggunakan maklumat hubungan di Bahagian 12.

7. Waranti dan Penafian.

7.1 Waranti. BETSOL menjamin bahawa Perisian akan berfungsi dengan sangat baik sesuai dengan Dokumentasi selama 90 hari dari Tarikh Berkuatkuasa. Satu-satunya penyelesaian eksklusif anda untuk sebarang ketidakpatuhan dengan jaminan ini adalah untuk BETSOL untuk membaiki atau mengganti Perisian. Sebarang pembetulan kesalahan yang diberikan kepada Anda tidak akan memanjangkan tempoh jaminan. BETSOL tidak akan mempunyai kewajipan di bawah Bahagian 7.1 ini atau sebaliknya berkenaan dengan dugaan pelanggaran Perjanjian ini berdasarkan atau disebabkan oleh: (a) penggunaan, pembiakan, atau pengedaran Perisian oleh pihak Anda secara tidak sah; (b) sebarang penggunaan Perisian dalam kombinasi dengan produk, peralatan, perisian, kaedah perniagaan, atau data lain yang tidak dibekalkan oleh BETSOL; (c) sebarang kesalahan atau kecacatan yang disebabkan oleh perkakasan atau perisian pihak ketiga; atau (d) sebarang kemalangan, penyalahgunaan, salah penggunaan, penyalahgunaan, penggunaan tidak normal, atau virus pihak ketiga.

7.2 Penafian Waranti. BETSOL TIDAK MENJAMIN BAHAWA: (A) PENGOPERASIAN CIRI-CIRI PERANGKAT LUNAK ATAU ONLINE AKAN TIDAK TERGANGGU ATAU BEBAS RALAT ATAU FUNGSI-FUNGSI YANG TERDAPAT DALAM PERISIAN AKAN BEROPERASI DALAM KOMBINASI PERANGKAT LUNAK ATAU HARDWARE. (B) CIRI-CIRI PERISIAN ATAU BACKUP ONLINE AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ATAU PENGHARGAAN ANDA; ATAU (C) SETIAP KEPUTUSAN, KELUARAN, ATAU DATA YANG DIBERIKAN MELALUI ATAU DIBERIKAN OLEH PERISIAN AKAN TEPAT, TINGKAT HINGGA, SELESAI ATAU DIANDAKAN. KECUALI SEPERTI YANG DITETAPKAN DALAM BAHAGIAN 7.1, HINGGA MAXIMUM YANG DIBENARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG, BETSOL MENGECUALIKAN SEMUA JAMINAN LAIN, TERSURAT ATAU TERSIRAT, LISAN ATAU TULISAN, TERSEBUT DENGAN UNDANG-UNDANG ATAU LAINNYA, BERKAITAN, TENTANG PERJANJIAN, TENTANG PERJUANGAN SETIAP PERKHIDMATAN LAIN YANG DIBERIKAN KEPADA ANDA, TERMASUK TANPA BATASAN, SETIAP JAMINAN TERSIRAT TERSEBUT, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN, TAJUK DAN TIDAK MELANGGAR HAK PIHAK KETIGA.

8. Had Liabiliti. KEWAJIBAN BETSOL DI BAWAH PERJANJIAN INI, TENTANG ASAS TANGGUNGJAWAB ATAU BENTUK TINDAKAN, TIDAK AKAN MELEBIHI YURAN YANG DIBAYAR HINGGA BETSOL UNTUK PERISIAN YANG MENYEBABKAN TANGGUNGJAWAB. TERHADAP HASIL MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, BETSOL TIDAK MEMILIKI TANGGUNG JAWAB ATAS SETIAP KEROSAKAN LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENAL, ATAU SEBAGAINYA, TETAPI DISEBABKAN, APABILA UNTUK PAYUDARA KONTRAK, NEGLIGENSI ATAU LANGKAH DARIPADA DENGAN LANGSUNG, DENGAN TIDAK DIBAWA DENGAN LANGSUNG, DENGAN LANGSUNG KEROSAKAN, TERMASUK TANPA BATASAN, PENGGUNAAN ATAU TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN CIRI-CIRI PERISIAN ATAU CIRI BACKUP ONLINE, ATAU SETIAP KEPUTUSAN YANG DIPEROLEHI DARI ATAU MELALUI CIRI-CIRI PERISIAN ATAU ONLINE. BETSOL TIDAK DAPAT BERTANGGUNGJAWAB KERANA KEHILANGAN DATA, PEMBETULAN DATA, ATAU MASALAH YANG BERKAITAN DENGAN RANGKAIAN YANG DIBERIKAN KE ATAS CIRI-CIRI PERISIAN ATAU ONLINE. BATASAN INI AKAN DILAKUKAN WALAUPUN JIKA ADA GAGAL GAGAL DARI TUJUAN PENTINGNYA.

9. Persetujuan untuk Menggunakan Data. . Dalam usaha untuk memantau dan meningkatkan prestasi Perisian BETSOL akan memiliki hak untuk mengekstrak, menyusun, mensintesis, dan menganalisis maklumat tanpa nama, bukan peribadi mengenai konfigurasi Workstation yang disokong oleh Perisian dan prestasi Perisian dengan Stesen Kerja ("Data Prestasi"). Sejauh mana-mana Data Prestasi dikumpulkan oleh BETSOL, Data Prestasi akan dimiliki sepenuhnya oleh BETSOL dan dapat digunakan oleh BETSOL untuk tujuan perniagaan yang sah dalam bentuk agregat tanpa mengenal pasti sumber Data Prestasi secara khusus.

10. Pindahan dan Tugasan. Anda tidak boleh memberikan, mendelegasikan atau memindahkan Perisian, Perjanjian ini atau mana-mana hak atau kewajiban Anda di bawah Perjanjian ini tanpa persetujuan bertulis BETSOL terlebih dahulu, dan kemudian hanya jika (a) Anda memindahkan semua Perisian dan tidak menyimpan salinan dan (b) penerima pindah membaca dan bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini. Batasan pemindahan dan penyerahan ini berlaku untuk Perisian yang digabungkan dengan cakera keras luaran atau peranti sandaran lain. Penugasan Perjanjian ini tidak akan melepaskan Anda dari sebarang kewajipan tertunggak di bawah Perjanjian ini atau membenarkan Anda atau penerima hak anda untuk memperluas jumlah pemasangan Perisian yang dibenarkan di bawah Perjanjian ini. Perjanjian ini boleh diserahkan secara bebas oleh BETSOL dan akan dilaksanakan untuk kepentingan pengganti dan penyerah hak BETSOL. Sebarang pemindahan atau penugasan yang melanggar Seksyen 8 ini adalah batal dan tidak sah.

11. Hak Terhad Kerajaan Amerika Syarikat. Perisian ini terdiri daripada "Perisian Komputer Komersial" dan "Dokumentasi Perisian Komputer Komersial," kerana istilah tersebut digunakan dalam 48 CFR 12.212 atau 48 CFR 227.7202, sebagaimana yang berlaku. Selaras dengan 48 CFR 12.212 atau 48 CFR 227.7202-1 hingga 4, sebagaimana yang berlaku, Dokumentasi Perisian Komputer Komersial dan Perisian Komputer Komersial dilesenkan kepada mana-mana pelanggan Kerajaan AS: (a) hanya sebagai Item Komersial; dan (b) dengan hanya hak-hak yang diberikan kepada semua pelanggan lain menurut syarat-syarat Perjanjian ini.

12. Syarat Tambahan. Sekiranya ada ketentuan dalam Perjanjian ini didapati tidak dapat dilaksanakan, istilah tersebut akan dianggap terpisah dari ketentuan yang tinggal, yang akan terus berlaku dan dapat dilaksanakan. Anda tidak boleh mengeksport, mengirim, mengirim, atau mengeksport semula Perisian yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku, termasuk tanpa batasan, Peraturan Pentadbiran Eksport yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Amerika Syarikat. Sebarang pindaan atau pengubahsuaian Perjanjian ini akan mengikat pihak-pihak hanya jika dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari kedua-dua pihak. Dalam keadaan apa pun syarat pra-cetak dari sebarang pesanan pembelian tidak akan berlaku untuk Perjanjian ini. Tidak ada kegagalan atau kelewatan pihak mana-mana pihak dalam melaksanakan hak apa pun yang akan beroperasi sebagai pengabaian, dan juga tindakan tunggal atau separa oleh salah satu pihak mana-mana pihak yang berhak menghalangi pelaksanaannya yang lain atau selanjutnya atau pelaksanaan mana-mana hak lain. Semua notis, persetujuan dan kelulusan di bawah Perjanjian ini mesti dihantar secara bertulis melalui penghantaran peribadi, faksimili elektronik atau surat yang diperakui, pos prabayar, kepada pihak lain melalui ejen berdaftarnya atau di alamat lain yang mungkin kemudian ditentukan oleh pihak tersebut . Perjanjian ini akan diatur oleh undang-undang Negara Colorado tanpa memperhatikan konflik prinsip undang-undang. Semua pertikaian yang timbul di bawah Perjanjian ini mesti dibawa ke mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak di Denver, Colorado, sebagaimana yang diizinkan oleh undang-undang dan setiap pihak tidak dapat dibatalkan dengan ini dengan ini menyetujui bidang kuasa dan tempat pengadilan tersebut dalam tindakan atau proses tersebut. Tidak ada agensi, perkongsian, atau usaha sama yang dibuat oleh Perjanjian ini. Para pihak adalah dan kekal setiap masa kontraktor bebas dan bukan ejen atau pekerja pihak lain. Sekiranya Anda mempunyai pertanyaan mengenai Perjanjian ini, atau jika Anda ingin menghubungi BETSOL dengan alasan apa pun, sila tulis ke Perkhidmatan Pelanggan BETSOL, 10901 W 120th Ave, Suite 235, Broomfield CO 80021 atau kunjungi halaman Sokongan di www.rebitgo.com. Anda juga boleh menghantar e-mel [email protected] atau menghubungi nombor bebas tol 1-800-281-5609

Terakhir dikemas kini

Tarikh: 25 September 2017